Poznámky Strana 17

  •  Příkladem dovozování ze znaků osobnosti a Vašeho stínového textu může být "lajk" na Facebooku, jak ukázala publikace Michala Kosinksiho, Davida Stillwella a Thore Graepela z roku 2013 (citovaný Shoshanou Zuboff): Facebook "lajky" by mohly "automaticky a přesně určit širokou škálu osobních atributů, které by lidé obvykle považovali za soukromé", mezi nimiž jsou sexuální orientace, etnický původ, náboženské a politické názory, osobnostní rysy, inteligence, štěstí, užívání návykových látek, odloučení rodičů, věk a pohlaví.