Poznámky Strana 16

  • Koncept "stínového textu" je poprvé představen v knize "Věk sledovacího kapitalismu", část první, kapitola šestá, "III. Sledovací kapitalismus a dva texty", (viz strana 5). Některé poznámky komiksové postavy Shoshany Zuboff bezostyšně citují její skutečný protějšek.